Logotyp

Ett hållbart hus

Knivsta Centrum för idrott och kultur är huvudsakligen byggt i trä och certifieras enligt principen Passivhus. Det innebär att byggnaden ger minimal koldioxidpåverkan och den blir mycket energisnål.


Knivsta Centrum för idrott och kultur, CIK är cirka 15 000 kvadratmeter stor. Stommen består av betong och limträ. Fasaden består av klinkbyggd träpanel av värmebehandlad furu. Inomhusklimatet i passivhus upplevs ofta som behagligt året runt.

CIK byggdes av Kommunfastigheter i Knivsta AB på uppdrag av Knivsta kommun. Bygget upprättades med en totalentreprenad i samverkansform, där HMB var huvudentreprenör och Norconsult är arkitekt. Anläggningen är byggd som passivhus vilket innebär att den är mycket energisnål.

Ett passivhus för aktiva

Ett passivhus är en välisolerad byggnad som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Alla former av byggnader kan byggas med hjälp av den här tekniken.

Passivhuskonceptet bygger på två grundprinciper – att minimera värmeförluster och att optimera värmevinster. Värmeförluster minimieras till exempel genom god planering och bra isolering. Passivhus har ofta en kompakt form med ett tätt och välisolerat klimatskal.

Värmevinster får man från bland annat instrålad sol, värmen från de människor som vistas i huset och överskottsvärme från elektriska apparater. Passivhus minimerar därmed behovet av köpt energi och maximerar sitt intag av ”gratisenergi”. Det här betyder att byggnadens miljöbelastning minskar i takt med energibesparingen.

Passivhuskonceptet och miljötänkande går hand i hand vilket innebär att man använder sig av material som kräver så lite underhåll som möjligt. Fasaden kommer utgöras av träpaneler av värmebehandlad furu. Det ger en underhållsfri fasad som med åren kommer ändra färg från ljust brun till grå.

Här väntar stommarna till sporthallarna på att blir resta. Stommarna är tillverkade i limträ.