Knivsta föreningsråd

Knivsta föreningsråd är ett samarbetsorgan för föreningar i Knivsta kommun. Till föreningens uppgifter hör bland annat att verka som samhällsstöd till föreningarna och vara kontaktorgan mellan föreningar och kommunala myndigheter i fritidsfrågor.

 

Föreningsrådet arbetar även aktivt för att skapa förståelse för och kunskap om föreningslivet i hela Knivsta och agerar ofta remissinstans vid frågor som berör föreningslivet. Föreningsrådet är därmed en viktig aktör för att hjälpa till att skapa förutsättningar för att föreningslivet utvecklas i kommunen.

 

Läs mer om föreningsrådet på deras hemsida: knivstaforeningsrad.se