Logotyp

Knivsta Kultur och fritid

Kultur- och fritidskontoret har personal på plats med bemannad reception, serviceenhet, scenkonstkoordinator, ungdomsverksamhet samt kulturchef och fritidschef. Verksamhetsidén genomsyras av att skapa förutsättningar för andra att vara och verka på CIK.

Trappuppgång

Vi som jobbar med CIK och våra roller:

Övre raden från vänster:

Isac Wennström, Serviceenheten.

Magnus Kalm, föreningsutvecklare
Som föreningsutvecklare stöttar jag våra idrotts- och fritidsföreningar att på bästa sätt bedriva verksamhet.

Jon Hulander, kulturstrateg
Min roll är att stötta och utveckla kommunens arbete med kultur, kulturarv och konst. I CIK blir det väldigt mycket fokus just på konsten, att tillgängliggöra och visa både de fyra stora gestaltningsverken men också den fina kollektionen från kommunens konstsamling. Det handlar både om att få upp intresset och nyfikenheten hos allmänheten, arbeta aktivt med skolor och förskolor och ordna visningar för alla som är intresserade.

Kristina Hadziresic, kulturchef
Som kulturchef blir min uppgift, tillsammans med fritidschefen, att verka för att alla som besöker CIK ska ges möjlighet att uppleva idrott och kultur i en välkomnande miljö med höga ambitioner.

Undre raden från vänster:

Yaya Conteh, Serviceenheten.

Lena Malmborg, kommunikationsansvarig
Som kommunikationsansvarig ansvarar jag för att vi når ut med allt som händer i CIK, här på hemsidan och i våra sociala medier.

Lina Janemar, Informationen

Eric Elgh, Serviceenheten

Catrine Wermelin, fritidschef
Som fritidschef blir min uppgift, tillsammans med fritidschefen, att verka för att alla som besöker CIK ska ges möjlighet att uppleva idrott och kultur i en välkomnande miljö med höga ambitioner.

Saknas på bild gör:
Malin Lundin, r
eceptionsansvarig/administratör
Som receptionsansvarig vill jag se till att alla som besöker CIK ska få ett hjärtligt bemötande och känna att huset är en välkomande och inspirerande plats att vara på. Jag sköter de administrativa bitarna och är allmänt behjälplig i stort och smått.

Magnus Holmström, kulturskolechef och tekniskt ansvarig för Scenen i CIK.

Sumaiya Syeda, koordinator för evenemang/barn- och ungdomsstrateg samt

Dragan, Adam, Yusu och Roger som arbetar på Serviceenheten.