Logotyp

Vi verkar i CIK

Det är alla verksamheter tillsammans med Kultur och fritid som gör CIK levande. Mångfalden och bredden gör huset till en unik mötesplats. På vardagar arbetar kultur- och fritidskontoret i huset och sporthallarna nyttjas av skolor. På kvällar är det främst föreningslivet som är här.
Det finns också tider för allmänhetens åkning och spontana aktiviteter såsom konstvandringar och restaurangbesök.