Logotyp

Vi som jobbar med Knivsta Centrum för idrott och kultur

Kommunens kultur- och fritidskontor har under våren 2019 fullt upp med att planera och förbereda inför verksamhetsstart. I maj blir sporthallarna klara och i oktober-november väntas mittendelen bli klar, som innefattar restaurangdelen, den stora scenen, kampsport- och kontorslokalerna samt mötesrummen.

Bilden visar projektgruppen för CIK

Vi som jobbar med CIK och våra olika roller:

Namn: Kristina Hadziresic, kulturchef
Som kulturchef blir min uppgift, tillsammans med fritidschefen, att verka för att alla som besöker CIK ska ges möjlighet att uppleva idrott och kultur i en välkomnande miljö med höga ambitioner.

Namn: Carina Nordlander, fritidschef
Min roll är, tillsammans med kulturchefen, att vara chef för Knivsta CIK. Vi kommer att utöva ett gemensamt ledarskap och skapa förutsättningar, tillsammans med alla medarbetare, att utveckla Knivsta CIK till att bli en kreativ mötesplats där människor får möjlighet att vara, verka och växa.

Namn: Malin Lundin, receptionsansvarig/Administratör
Som receptionsansvarig vill jag se till att alla som besöker CIK ska få ett hjärtligt bemötande och känna att huset är en välkomande och inspirerande plats att vara på. Jag sköter de administrativa bitarna och är allmänt behjälplig i stort och smått.

Namn: Lena Malmborg, producent och kommunikationsansvarig
Som producent är jag dels den som lägger och planerar scenrummets utbud och program, samtidigt som jag lyssnar in och tar emot alla andra aktörers önskemål om vad de vill göra i lokalen. Jag ansvarar för det "pusslet" som ska göra CIK till ett hus fullt av aktiviteter för alla kommunens målgrupper. Som kommunikationsansvarig ansvarar jag för att vi når ut med allt som händer i CIK.


 

Namn: Jon Hulander, kulturstrateg
Min roll är att stötta och utveckla kommunens arbete med kultur, kulturarv och konst. I Knivsta CIK blir det väldigt mycket fokus just på konsten, att tillgängliggöra och visa både de 4 stora gestaltningsverken men också den fina kollektionen från kommunens konstsamling. Det handlar både om att få upp intresset och nyfikenheten hos allmänheten, arbeta aktivt med skolor och förskolor och ordna visningar för alla som är intresserade.

Namn: Sandra Jardemalm, barn- och ungdomsstrateg
Som barn- och ungdomsstrateg ansvarar jag för att barn och ungas delaktighet tas tillvara och att de får möjlighet att vara, verka och växa i huset. Som ansvarig för att kartlägga ungas behov i hela kommunen, ska jag se till att vi på rätta grunder utvecklar kultur- och fritidsverksamhet i Knivsta CIK. Jämställdhet och jämlikhet, inkludering och utveckling av samarbeten är viktiga ledord i detta arbete.

Namn: Magnus Engström, föreningsutvecklare och anläggningsansvarig sporthallar (ej med på bilden)
I min roll som anläggningsansvarig är det mitt ansvar att se till att sporthallarna är hela, rena och säkra. Som föreningsutvecklare hjälper jag Knivstas idrotts och fritidsföreningar bedriva verksamhet i kommunens fritidsanläggningarna.