Logotyp

Frågor och svar om CIK

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om CIK.

Båda sporthallarna blir klara i maj 2019.
Mellandelen med lokaler för scenkonst, kampsport, restaurangdel och kontorsplan beräknas vara klar under oktober 2019.
Ishallen beräknas vara färdig i april 2020.

Enkelt uttryckt är passivhus ett mycket energisnålt hus där man minimerar behovet av köpt energi och maximerar intaget av ”gratisenergi”. Huset byggs huvudsakligen i trä. Namnet grundar sig på principen att ett hus passivt värms upp genom att man tar tillvara på värme från människor, elektriska apparater, instrålad sol samt återvunnen värme i ventilationssystemen. Värmeförluster minimieras genom god planering och noggrant genomförande med bra isolering, en kompakt form på byggnaden och ett tätt och välisolerat klimatskal. Läs mer om passivhus här på Kommunfastigheters hemsida.


Vi ser många vinster i att låta kultur och idrott mötas under samma tak. Då behovet i kommunen finns av både sporthallar, isyta och en bra lokal för evenemang, känns det helt naturligt och spännande att bygga detta på samma plats.

Under våren 2019 kommer vi att arbeta med prissättning av lokaler. I många år har kommunen debiterat 75kr/timme. Det är i slutändan ett politiskt beslut och vi meddelar när beslutet är fattat.

I CIK kommer Knivstaborna kunna träna i någon av de två stora sporthallarna, åka skridskor, utöva kampsport, gå på en föreläsning, teater eller konsert i den stora scenkonstlokalen, ta en god lunch eller fika eller bara sitta och njuta i pop up-biblioteket eller ta del av den temporära konstutställningen som äger rum i utställningsdelen. Det kommer även finnas kontor för uthyrning och olika typer av möteslokaler. Hur aktiv du vill vara i CIK bestämmer du själv, men det ska finnas goda förutsättningar till att spontant kunna delta i kultur- och/eller fritidsaktiviteter.

Hälsohuset står kvar tills andra beslut kommer. Om politikerna beslutar att bygga simhallsetappen, som det finns skisser och ritningar på, så kommer Hälsohuset att rivas och få nya lokaler. Men inga beslut finns idag.

 Träningstider för CIK, som för övriga lokaler i kommunen kommer att fördelas efter inkomna förfrågningar. Näst på tur är det förfrågningar som inkommit för sommaren och hösten 2019 innan den sista april och de föreningar som lämnat sina önskemål kommer att få besked i slutet på maj. Kultur och fritid samplanerar alla lokalbokningar med Kontaktcenter på Knivsta kommun.

För stående terminsbokningar kan man se rutiner och vilken ansökan man ska använda på kommunens hemsida

knivsta.selänk till annan webbplats.

För ströbokningar går det bra att kontakta oss direkt på bokning.cik@knivsta.se

Det är inte klart i dagsläget – vi återkommer när prissättningen är politiskt beslutad.

Det finns plats för 300 i ishallen, 300 i sporthall A och cirka 400 i scenkonstlokalen.

Det kommer finnas cirka 100 parkeringsplatser.

Den kommer ha ett speldjup på 9,2 meter och en scenbredd på 18 meter. Det kommer att bli en ”Blå scen+” enligt Riksteaterns mått.

Ja. I samråd med Kultur och Fritid och näringslivsenheten.

Enligt den senaste återrapporteringen till kommunstyrelsen som skedde den 28 maj 2018 beräknas investeringskostnaden för Knivsta Centrum för idrott och kultur till 362 miljoner kronor. Total investeringskostnad, inklusive de kontorslokaler som ska hyras ut externt, beräknas till 390 miljoner kronor.