Logotyp

Så här jobbar vi - rapport från arbetsgruppen för CIK

Kommunens Kultur- och fritidskontor arbetar med planering av verksamhet som kommer fylla anläggningen. På den här sidan kan du följa vårt arbete.

Rapport från arbetsgruppen för CIK

Vi på Kultur och Fritid har en arbetsgrupp som arbetar med all planering inför verksamhetsstart av Knivsta Centrum för Idrott och kultur. Gruppen består av Carina Nordlander, fritidschef, Jon Hulander och Lena Malmborg, båda kultur- och fritidssamordnare samt Magnus Holmström, verksamhetsassistent på Kulturskolan. Peter Lövinder som är ny anläggningsansvarig för bland annat ishallen och övriga uteanläggningar på kommunen är just nu föräldraledig, men ingår annars i gruppen.

Carina är projektledare och 2018 har börjat och kommer att fortsätta med alltmer intensifierat arbete. Det är många olika pusselbitar som ska läggas, och från att bygget känts lite avlägset och långt borta så börjar vi nu närma oss. För varje gång vi har möte i stugan precis vid bygget ser vi en allt större byggnad ta form - det är i skrivande stund bara ett år kvar till sporthallarna står klara!

2018 inleddes med att vi satte oss ner och identifierade alla olika delprojekt i detta projekt. Det gör det lättare att stämma av så att vi inte halkar efter med någon pusselbit. Därefter ordnade vi med nya referensgruppsmöten med föreningarna – för att gå igenom ritningar och utrustning av anläggningen.

Vi har haft informations- och avstämningsmöte med politiken samt haft startmöte för konsten i Knivsta CIK. Konstreferensgruppen träffade då alla utvalda konstnärer som under våren ska arbeta med sina skissuppdrag.

Under april-maj är det fokus på hur vi ska bygga upp vår organisation kring Knivsta CIK, vi kikar på vilka krav bokningssystemet behöver ha och förbereder upphandling av restaurang. För några veckor sedan träffade vi inredningsarkitekter från Norconsult som ritat Knivsta CIK – vi arbetade fram värdeord som ska fungera som stöd när de planerar inredningen. Vi gjorde gemensamma studiebesök för att titta på styrkor och idéer hos liknande verksamheter.

I arbetsgruppen arbetar vi samtidigt med en verksamhetsplan för Knivsta CIK. Till den kommer ett förslag på hur kulturverksamheten och utbudet skulle kunna se ut i scenkonstlokalen, samt vilka aktiviteter vi kan göra för Knivstaborna där idrott och kultur möts i praktiken.

Hälsningar från arbetsgruppen för Knivsta Centrum för idrott och kultur, Kultur och fritid, Knivsta kommun

Maj 2018