Logotyp

Vi bygger hållbart för framtiden

Knivsta Centrum för idrott och kultur byggs av Kommunfastigheter i Knivsta AB på uppdrag av Knivsta kommun. Bygget upprättas med en totalentreprenad i samverkansform, där HMB är huvudentreprenör och Norconsult är arkitekt. Anläggningen byggs som passivhus vilket innebär att den blir mycket energisnål. Här nedanför kan du ta del av vårt sätt att arbeta.