Logotyp

Information med anledning av coronaviruset

Texten är uppdaterad 1 juni 2021. Knivsta Centrum för idrott och kultur är öppet för föreningar och för allmänheten i enighet med rådande restriktioner. Husets restaurang är också öppen på vardagar.

Senaste nytt

Knivsta Centrum för idrott och kultur är från 1 juni 2021 återigen öppet för allmänheten såväl som för föreningar. Åldersbegränsningarna för inomhusaktiviteter såsom träning tas bort, men begränsningar för vuxnas deltagande i matcher och tävlingar gäller fortsatt.

För samtliga inomhusverksamheter på CIK krävs en yta som motsvarar minst 10 kvadratmeter per person, dock totalt max 50 personer per utrymme oavsett storlek på lokal. Utöver detta tillåts nu dessutom sittande publik på max 50 personer i de lokaler som har läktare. Finns inga sittplatser tillåts högst åtta personer.

Det är fortsatt föreningarna själva som har ansvar för att pandemilagen och de restriktioner som finns följs.

Vi hoppas att ni har förståelse och tålamod i denna situation. I nuläget förändras saker varje dag och vi arbetar hela tiden med att hantera denna oförutsedda omställning i våra verksamheter.

För aktuell information gällande föreningsarrangemang, se arrangerande förenings hemsida.

Läs mer om hur kommunen arbetar med och hanterar coronaviruset: https://knivsta.se/politik-och-organisation/nyheter-och-pressinformation/aktuella-fragor/coronaviruset-covid-19 Länk till annan webbplats.

Följande gäller för de olika lokalerna i Knivsta Centrum för idrott och kultur

Sporthallar

Föreningsbokningar enligt lag och restriktioner, dock max 50 personer i en och samma lokal.
Dessutom tillåts sittande publik på max 50 personer på läktare. Finns inga sittplatser tillåts högst åtta personer.

Matcher eller tävlingar för vuxna tillåts inte.

Uthyrning av sporthallar till andra än föreningslivet sker genom tidsbokning till sällskap på högst åtta personer.

Kampsportlokal

Föreningsbokningar enligt lag och restriktioner, dock max 24 personer i en del och max 48 i hel hall.

Ishall

Föreningsbokningar enligt lag och restriktioner, dock max 50 personer. Dessutom tillåts sittande publik på max 50 personer på läktare. Finns inga sittplatser tillåts högst åtta personer.

Matcher eller tävlingar för vuxna tillåts inte.

Allmänhetens åkning är inte öppen under denna period.

Omklädningsrum

  • Max 2 personer/omklädningsrum i sporthallskorridor
  • Max 4 personer/omklädningsrum i ishallskorridor

Städrutiner är som vanligt om något förhöjda, handsprit kommer sättas ut i lokalen.

Restaurang Kvarnen
Restaurangen är öppen måndag-fredag kl 9.00-14.30. Lunchen serveras på tallrik och inte som buffé.

Allmänna ytor

Varje person ansvarar för att hålla 2 meters avstånd till andra. Max 50 personer får uppehålla sig i de allmäna utrymmena samtidigt.

Fritidsbanken och inlämning

Du kan lämna utrustning till Fritidsbanken när huset är öppet. Du lämnar den precis innanför huvudentrén och behöver inte möta någon personal. Har du utrustning men har svårt att lämna? Skicka ett mejl till mathias.johansson@knivsta.se för att boka in tid för upphämtning.

Privata bokningar

Privata bokningar i våra lokaler är tillåtna men då endast för max 8 personer åt gången, per bokning.

Konstvandring

Det är återigen möjligt att besöka tillfälliga och permanenta konstutställningar på Knivsta Centrum för idrott och kultur. För arrangerade visningar av CIK gäller max åtta personer per sällskap.