Logotyp

Covid-19: Nya restriktioner från 1 december

Från och med 1 december gäller nya smittskyddsåtgärder med hänsyn till ökad smittspridning i samhället. De nya åtgärderna innebär restriktioner och rutiner kring hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras, med eller utan vaccinationsbevis. Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna.

För sammankomster över 100 personer krävs vaccinationspass alternativt att arrangören vidtar särskilda smittskyddsåtgärder. Den som arrangerar, ansvarar för att reglerna följs i bägge fall.

Om vaccinationsbevis används
Du som arrangör kan välja att kräva vaccinationsbevis. Då behöver du inte beakta deltagarbegränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus med fler än 100 deltagare. Om vaccinationsbevis används måste du som arrangör ha en rutin för hur bevisen kontrolleras.

Om vaccinationsbevis inte används
För arrangemang med fler än 100 deltagare och som inte avser att kräva vaccinationsbevis måste istället vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

  • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska du som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Du som arrangör av tävlingar, träningar, föreställningar eller liknande arrangemang med fler än 100 deltagare ansvarar för att rutinerna efterföljs.

Här kan du läsa mer om regeringens beslut om vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som gäller från 1 december 2021: https://regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/beslut-om-vaccinationsbevis-for-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-galler-fran-1-december-2021/ Länk till annan webbplats.