Logotyp
Peter Höijer, platschef för Knivsta Centrum för idrott och kultur

Peter Höijer, platschef för Knivsta Centrum för idrott och kultur

Knappt en månad till sporthallarna är klara!

Nu är vi nära, och det är nästan svårt att få tag i alla som arbetar för att hålla tidplanen, då det är mycket som ska färdigställas och förberedas. Peter Höijer som är byggledare för CIK har gett oss en nulägesrapport.

”Invändigt pågår färdigställning av sporthallarna och de flesta systemen är driftsatta. Städning kommer att påbörjas.

I del 2 av huset, mittendelen, är konstväggen klar och arbeten pågår med resterande installationer uppe vid taken inför att ställningen ska rivas. Innerväggar byggs på plan 4 vid kontor och mot scenkonsten. Installationer pågår på samtliga plan.

Smide monteras i scenkonstlokalen.

I del 3 av huset, ishallsdelen, slipas betonggolv, målarna slipar och behandlar limträväggar. I undercentralen förbereds driftsättning av kylmaskinen.

Utvändigt pågår paneljobb ner mot järnvägen där endast kompletteringar återstår. Plåtslagarna monterar bleck och lister runt huset. Samtidigt monteras solceller på taken på del 1 och 3. Markjobben pågår utanför del 3 där man sätter kantsten, monterar cykelställ mm.”

Vi kommer snart även delge er en rapport från Kultur och fritids projektgrupp, som även de har fullt upp.

Bilden visar en liten del av konstväggen som även är en akustikvägg, vilket betyder att den är ljudabsorberande.

Bilden visar en liten del av konstväggen som även är en akustikvägg, vilket betyder att den är ljudabsorberande.

Bilden visar sporthall A, som Kultur och fritid får tillgång till den 2 maj 2019.

Bilden visar sporthall A, som Kultur och fritid får tillgång till den 2 maj 2019.

I passagen på plan 2 intill den stora akustik/konstväggen pågår arbeten med resterande installationer uppe vid taken inför att ställningen ska rivas.

I passagen på plan 2 intill den stora akustik/konstväggen pågår arbeten med resterande installationer uppe vid taken inför att ställningen ska rivas.

I den tredje delen av huset (ishallsdelen) slipas under april betonggolv, och målarna slipar och behandlar limträväggar.

I den tredje delen av huset (ishallsdelen) slipas under april betonggolv, och målarna slipar och behandlar limträväggar.

Under april månad monteras smide i scenkonstlokalen.

Under april månad monteras smide i scenkonstlokalen.